Du kan fortryde den underskrevne kontrakt skriftligt inden for 14 dage, uden at angive årsagen (f. eks. med brev, fax, e-mail). Fristen beregnes fra modtagelsen af denne skriftlige meddelelse, dog ikke før varen afleveres hos modtageren (ved tilbagevendende levering af lignende varer ikke før modtagelsen af første dellevering) og heller ikke før vi har opfyldt vores informationspligter iht. artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 stk. 1 og 2 i den tyske borgerlige lovbog (EGBGB) samt vores pligter iht. § 312gstk. 1 pkt. 1 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB) i forbindelse med artikel 246 § 3 i den tyske borgerlige lovbog (EGBGB). Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis fortrydelsen afsendes rettidigt. Fortrydelsen skal sendes til:

Ford Lifestyle Collection
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Elsa-Brändström-Str. 4
68229 Mannheim 
Tyskland
Tel.: +49(0)621 30 983-199
Fax: +49(0)621 30 983-444
E-Mail: service@ford-lc.com

Du kan anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav. Du kan også downloade standardfortrydelsesformularen eller en anden entydig erklæring på vores website (se nedenfor) og sende den til os pr. fax, e-mail eller post. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig omgående en bekræftelse af modtagelsen af din fortrydelse (f.eks. pr. e-mail).

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du gør brug af din fortrydelsesret, før fortrydelsesfristen udløber.

Retsvirkninger af fortrydelsen
Hvis der er tale om en gyldig anvendelse af fortrydelsesretten, skal de ydelser, som begge parter har modtaget, refunderes, og et evt. udbytte heraf (f. eks. renter) skal udbetales inden 14 dage fra den dag, vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt under den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet med dig. Vi beregner under ingen omstændigheder vederlag på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne igen, eller indtil du har bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først. Du skal omgående og under alle omstændigheder senest inden 14 dage fra den dato, du har underrettet os om din fortrydelse af aftalen, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen anses for overholdt, hvis du afsender varerne før fristen på 14 dage udløber.

Du skal dække de direkte omkostninger for returnering af varerne. Hvis du ikke helt eller delvist, eller kun i forringet tilstand, kan refundere eller tilbagelevere den modtagne ydelse samt udbytte deraf (f.eks. brugsfordele), skal du yde os en værdierstatning. Du skal kun erstatte værdien af en forringelse af varen og et opnået udbytte, hvis udbyttet eller forringelsen er forårsaget af, at varen er brugt til andre formål end afprøvning af egenskaberne og funktionsmåden. „Afprøvning af egenskaberne og funktionsmåden“ vil sige, at den pågældende vare testes og afprøves, som det er muligt og almindeligt i f.eks. en butiksforretning. 

-Slut på vejledningen om fortrydelsesret -

Bortfald af fortrydelsesretten
Der er ingen fortrydelsesret ved levering af varer,
- der fremstilles efter kundens specifikationer, eller som entydigt er tilpasset personlige behov, eller som på grund af deres beskaffenhed ikke er egnet til returnering,
- som hurtig fordærves, eller hvis forfaldsdato hurtigt overskrides,
- der af sundhedsmæssige årsager, eller på grund af hygiejnen ikke er egnet til returnering, hvis deres forsegling fjernes efter leveringen,
- hvis de efter leveringen blandes uadskilleligt med andre varer på grund af deres beskaffenhed,
- der skal tilordnes alkoholholdige drikkevarer.

Returneringsseddel