Datasikkerhed

Vi sætter stor pris på din tillid, handler med størst mulig omhu og benytter de højeste sikkerhedsstandarder for at beskytte dine personlige oplysninger mod at uvedkommende får adgang til dem. Din bestilling, dine personlige oplysninger og dine oplysninger vedrørende betalingsafvikling er beskyttet af tekniske sikkerhedssystemer og ekstra berettigelsesprocesser. Dette gælder både ved transfer af dataene og når de gemmes på vores servere. Vores bestemmelser vedrørende databeskyttelse stemmer overens med den tyske Bundesdatenschutzgesetz (lov om datasikring) og Telemediegesetz (lov om telemedier). 

1. Anvendelse af dine oplysninger
Ved forarbejdning af dataene tages der til hver en tid hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Vi forarbejder dine personrelaterede data for at kunne afvikle ordrer og for at kunne pleje kunderelationerne og videregiver dem i den forbindelse – i det omfang det måtte være nødvendigt – også til tredjemand, fx udbringere. Med henblik på bonitetskontrol udveksles der evt. data med servicevirksomheder og kreditbureauet Schufa. Desuden benytter og forarbejder vi dine personrelaterede oplysninger til vores egne marketingformål hhv. til marketingformål for Ford koncernen og dennes datterselskaber (fx telefoniske markedsundersøgelser). Brugen omfatter også videregivelse af adresseoplysninger med henblik på reklame pr. post (med undtagelse af telefon- eller e-mail-reklame) til vores troværdige partnervirksomheder. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod brug, forarbejdning eller videregivelse af dine oplysninger til marketingformål med en kort skriftlig meddelelse til:

Ford Lifestyle Collection
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Dieselstrasse 2
69221 Dossenheim 
Tyskland
E-Mail: service@ford-lc.com

2. Vores tekniske standarder
Til datatransfer benytter vi det såkaldte SSL-sikkerhedssystem (Secure Socket Layer) i forbindelse med 256-bit-kryptering. Denne teknik giver maksimal sikkerhed og benyttes derfor for eksempel også af banker til at beskytte data i forbindelse med netbank-tjenester. Du kan se, at dataene overføres krypteret ved, at der vises en nøgle eller en lukket hængelås i den nederste statuslinje i din browser. 

Krypteringen af forbindelsen sker med high-grade encryption (AES-256 256 bit), key exchange udføres med RSA 1024 bit. 

3. Adgang til, ændring og sletning af personlige oplysninger
Du kan til hver en tid se, bearbejde og slette dine egne data i området "Min kundekonto" ved at bruge din e-mailadresse og din adgangskode. Bemærk venligst: Du bør ikke give din adgangskode videre til tredjemand, du bør altid logge af din personlige konto efter brugen og gøre brug af SSL-kryptering i forbindelse med bestillingsproceduren hver gang det tilbydes af os. 

4. Brug af cookies
Cookies er små filer der bruges som identificeringsmærker. Vi sender dem via din webbrowser til harddisken på din computer og kan aflæse dem under det igangværende besøg i Ford Lifestyle Collection-shoppen samt ved senere besøg. Vores cookies er beskyttet mod at kunne aflæses af tredjemand ved hjælp af sikkerhedsstandarderne i din browser. De kortvarige cookies (session cookies) er ukrypterede, men til permanente cookies bruger vi en pseudonymisering for at beskytte dine data. Cookies giver vores systemer mulighed for at genkende din browser og fx kun at vise dig vores reklamer for specialkampagner et begrænset antal gange. Det gør vi for at forhindre at du får vist unødigt mange reklamer og for at tilpasse vores tilbud til dine interesser. 
Hjælpefunktionen i menulinjen i de fleste browsere forklarer dig hvordan du undgår at din browser accepterer nye cookies, hvordan du får din browser til at give besked hver gang du modtager en ny cookie eller også hvordan du kan slå samtlige cookies du har modtaget, fra. Vi anbefaler dog at du lader cookie-funktionerne være slået komplet til da det kun er muligt at styre uden om vores reklamer på fornuftig vis med cookies. De informationer som vi får ved hjælp af cookies, bruges udelukkende til det formål at tilpasse vores tilbud til kundeønskerne og gøre det så rart som muligt for dig at surfe rundt på vores sider.

5. Brug af pixel tags
Informationer om vores kunder er meget vigtige for os og hjælper os med løbende at optimere vores internetside. Derfor bruger vi såkaldte pixel tags (små grafiske billeder) på vores sider. Når der åbnes en side, indlæses den pågældende pixel tag af en server i internettet og registreres hos os med den IP-adresse og evt. din cookie-id som du bruger. På den måde kan vi se hvilke internetsider på vores websted der bliver besøgt af vores kunder og hvad de besøgende udfører. De hjælper os til at lære vores kunder bedre at kende og til løbende at forbedre indkøbsoplevelsen i Ford Lifestyle Collection-shoppen. 
De informationer der kommer ud af det, bruges desuden til at vise vores internetreklame målrettet på reklame-websites. Til det formål sender vi også pixel tag-informationer til enkelte, troværdige partner-virksomheder. 
Hvis du ikke ønsker nogen automatisk personaliseret udlæsning, kan du til hver en tid gøre indsigelse ved at henvende dig til:

Ford Lifestyle Collection
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Dieselstrasse 2
69221 Dossenheim 
Tyskland
E-Mail: service@ford-lc.com

I så fald gemmes der ganske vist stadig en cookie (som i dette tilfælde skal sikre at du undtages fra udlæsningen), dine personrelaterede data udlæses dog ikke længere af os. 

6. Ret til information om; rettelse, sletning og spærring af dine oplysninger
Når du beder om det, informerer vi dig gratis om de data der er gemt vedrørende din person. Hvis du ønsker at få disse informationer, bedes du sende os en besked eller kontakte os personligt. Vi er ligeledes forpligtet til, såfremt du ønsker det, at rette, spærre eller slette de data vi har gemt om dig. 

7. Indsigelsesbestemmelse ved reklametiltag inden for rammerne af dataindsamlingen
Jeg er indforstået med at mine personlige oplysninger gemmes og at de må bearbejdes og benyttes af cyber-Wear Heidelberg GmbH med henblik på reklame samt markedsanalyser og meningsmålinger i overensstemmelse med forskrifterne i Bundesdatenschutzgesetz (tysk lov om datasikring).

Jeg er bekendt med at jeg i henhold til § 28 i Bundesdatenschutzgesetz til hver en tid kan gøre indsigelse mod denne brug. Det er i så fald tilstrækkeligt at gøre indsigelse med angivelse af stikordet "datasikring" i en henvendelse til:

Ford Lifestyle Collection
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Dieselstrasse 2
69221 Dossenheim 
Tyskland
Tel.: +49(0)6221 7590-560
Fax: +49(0)6221 7590-555
E-Mail: service@ford-lc.com

8. Indsigelsesbestemmelse ved reklametiltag inden for rammerne af første henvendelse
Hvis du ikke ønsker yderligere informationer fremover, kan du til hver en tid i henhold til § 28 i Bundesdatenschutzgesetz (tysk lov om datasikring) gøre indsigelse mod at dine personlige oplysninger bliver bearbejdet og benyttes til reklameformål. Det er i så fald tilstrækkeligt at gøre indsigelse med angivelse af stikordet datasikring i en henvendelse til:

Ford Lifestyle Collection
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Dieselstrasse 2
69221 Dossenheim 
Tyskland
Tel.: +49(0)6221 7590-560
Fax: +49(0)6221 7590-555
E-Mail: service@ford-lc.com